Vi lagerføre og udføre service på KP dykpumper.

Unilift KP-pumper er drændykpumper, som er velegnede til både midlertidig og permanent, fritstående installation. De kan bruges til pumpning af afløbsvand eller gråt spildevand. Desuden er de velegnede til installation i opsamlingstanke.

Unilift KP er en ettrinsdrænpumpe med halvåben løber, der er konstrueret til pumpning af afløbsvand og gråt spildevand. Alle Unilift KP-pumper kan leveres med eller uden niveauafbryder. Varianterne er konstrueret som A, AV eller M, hvilket står for automatisk eller manual drift. Unilift KP-AV-varianten til snævre brønde leveres med en klapkontraventil til installation i afgangen. Sien er klemt fast på pumpehuset.

Unilift KP: Ettrinsdrændykpumpe i rustfrit stål i robust design med trykstuds i toppen af pumpen, som peger opad. Pumpekappen er helstøbt. Netkablet og kablet til niveauafbryderen er begge tilsluttet et vulkaniseret, vandtæt stik, som er tilsluttet en stikdåse på det hermetisk lukkede statorhus. Motoren er en en- eller trefaset synkron spalterørsmotor med væskefyldt rotorrum og vandsmurte lejer.

Motoren køles af pumpemediet omkring den.

Kapslingsklasse: IP 68
Isolationsklasse: F

Motoren har indbygget automatisk overbelastningsbeskyttelse, som udkobler motoren i tilfælde af overbelastning. Når motoren er kølet ned til normal temperatur, starter den automatisk igen.

Anvendelse
Grundfos Unilift KP-pumper er konstrueret til pumpning af:

 • Vand og regnvand inden for skovbrug
 • Vand fra floder og søer
 • Regnvand, drænvand og vand fra oversvømmelser
 • Vand til fyldning/tømning af containere, damme, tanke osv.
 • Spildevand fra brusekabiner, vaskemaskiner og afløb under kloakniveau
 • Svømmebadsvand
 • Drænvand fra grøfter
 • Grundvand (grundvandssænkning)
 • Husholdningsspildevand fra septiktanke og slambehandlingsanlæg
 • Spildevand fra viadukter, vejunderføringer osv.
 • Drænvand fra sprinkleranlæg på autoværksteder.